Evropská komise kritizuje regulaci ČTÚ

Reklama

Evropské komisi se příliš nelíbí, jak Český telekomunikační úřad reguluje náš mobilní trh. Poslala mu proto vyjádření k návrhu, jímž ČTÚ snižoval tzv. terminační poplatky. Snížení je podle Evropské komise příliš malé, ceny by měly být podstatně nižší.

Pro připomenutí – terminační nebo též propojovací poplatky si účtují operátoři mezi sebou, pokud voláte ze sítě jednoho operátora do sítě druhého operátora. Jejich výši stanovuje ČTÚ, který neustálé snižování maximálních cen vydává za svou snahu o snížení cen pro koncové zákazníky.

Bohužel se mu to příliš nedaří. Operátoři totiž snížení propojovacích poplatků do koncových cen příliš nepromítají. Tvrdí totiž, že se počet minut provolaných zákazníky do jiné sítě zhruba vyrovnají s počtem minut provolaných zákazníky jiného operátora (příchozí vs. odchozí propojovací poplatky), takže si operátoři navzájem fakturují relativně malé částky.

I přesto ČTÚ pokračuje v tlaku na snižování propojovacích poplatků. Tentokrát ale sklidil kritiku od Evropské komise. Ta vytýká českému regulátorovi hned několik věcí.

Evropské komisi se nelíbí, že ČTÚ předepisuje ceny jen několika operátorům na trhu (Telefónice v oblasti pevných linek, staré trojce mobilních operátorů v oblasti mobilních hovorů). Aby ale ČTÚ mohl zařadit do regulace i další operátory, musel by provést novou analýzu trhu. Ostatně, přesně k tomu ho Evropská komise vyzvala.

Dále má evropská byrokracie výhrady vůči výši propojovacích poplatků při volání do pevných sítí. Navrhované ceny 0,04, resp. 0,08 Kč/min. (bez DPH) jsou podle názoru Komise vysoké a mohou vytvářet překážky pro vnitřní trh EU. Proto Komise vyzvala ČTÚ, aby tyto ceny do ukončení dalšího šetření nepřijímal. ČTÚ připomíná, že navržený pokles cen od 1. července 2013 představoval oproti současně platným cenám pokles o více než 75 %.

Reklama