Evropská komise souhlasí s ČTÚ: mobilní trh by se měl zlepšit

Reklama

Český telekomunikační úřad dospěl k závěru, že český mobilní trh není dostatečně konkurenční, a je potřeba ho regulovat, aby velcí operátoři dali více prostoru těm menším. Evropská komise s tímto závěrem souhlasí, požaduje ale ještě další analýzy.

Dne 18. 11. 2021 předložil ČTÚ Evropské komisi návrh podrobné analýzy velkoobchodního mobilního trhu, ve kterém dospěl k závěru, že tento trh není efektivně konkurenční a je proto vhodný k tzv. ex ante regulaci. ČTU v analýze shledal společnou významnou tržní sílu všech tří mobilních síťových operátorů O2, T-Mobile a Vodafone. Návrh analýzy podléhá povinné konzultaci s Evropskou komisí.

Evropská komise na předložený návrh analýzy reagovala dne 20. 12. 2021 zasláním rozhodnutí o zahájení II. fáze šetření velkoobchodního trhu mobilního přístupu v České republice. Ačkoliv potvrdila, „že na českém mobilním trhu existuje prostor pro zlepšení podmínek hospodářské soutěže“, vznesla vůči návrhu analýzy připomínky a dospěla k závěru, že je vhodné návrh analýzy trhu podřídit dalšímu šetření předtím, než v této věci Komise vydá definitivní rozhodnutí. Bez souhlasného stanoviska Komise nesmí ČTÚ k regulaci trhu přistoupit.

Nyní bude následovat dvouměsíční lhůta, ve které bude návrh analýzy projednán s Evropskou komisí i se sdružením evropských regulátorů BEREC, jehož stanovisko musí při vydání definitivního rozhodnutí Komise vzít v nejvyšší míře v potaz. ČTÚ má nadále za to, že hospodářská soutěž na českém mobilním trhu je natolik omezená, že si zaslouží regulaci. ČTÚ se bude o regulaci trhu zasazovat v nadcházejících jednáních s BEREC i Evropskou komisí.

Reklama