Evropští regulátoři se staví za výpočty ČTÚ

Reklama

Sdružení evropských regulátorů BEREC potvrdilo správnost způsobu, kterým ČTÚ počítá velkoobchodní ceny propojovacích poplatků. Tento postup nedávno kritizovala Evropská komise, jak jsme vás ostatně informovali v tomto starším článku. 

Sdružení evropských regulačních orgánu BEREC podpořilo přístup Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu velkoobchodních cen za ukončení volání v pevných sítích. Sdružení se tak neztotožnilo s vážnými připomínkami, které k návrhu ČTÚ vznesla v rámci notifikačního procesu Evropská komise.

Zveřejnění stanoviska předcházel měsíční detailní přezkum metodiky a nákladového modelu expertní skupinou BEREC. Té ČTÚ poskytl na vyžádání všechny relevantní podklady nutné pro posouzení připomínek Evropské komise. Stanovisko bylo přijato hlasováním předsedů jednotlivých regulačních orgánů v EU 21. ledna 2013.

To ale ještě není úplné vítězství. Od roku 2011 zahájila Evropská komise 19 přezkumných fází k návrhům analýz či nápravných opatření jednotlivých národních regulačních orgánů. Ve všech doposud uzavřených případech přitom BEREC buď plně, či z větší části podpořil oprávněnost připomínek Evropské komise.

Výjimku z této dosavadní praxe tvoří stanovisko BEREC k návrhu analýzy velkoobchodního broadbandového trhu č. 5, kterým BEREC v červenci loňského roku podpořil přístup ČTÚ k jeho vymezení a analýze. I přes toto podpůrné stanovisko Evropská komise nakonec využila svého práva nesouhlasit a ČTÚ návrh analýzy stáhl. Jak dopadne tento konkrétní případ, to se teprve uvidí.

Reklama