Fotoreportáž s T-Mobile: kam se schovaly vysílače v Brně?

Reklama

Využili jsme pozvání navštívit čtyři netradičně umístěné vysílače a vyrazili jsme na výstaviště, do budovy AZ Tower, kostela v Horních Heršpicích a rovněž na střechy domů v centru.

kozi_11

Se zástupci T-Mobilu jsme se podívali na čtveřici netradičně umístěných vysílačů, nejde tedy o klasické nudné stožáry, které jsou k vidění v krajině. Dostali jsme se na místa, kam je veřejnosti vstup zakázán, a máme povolení se s vámi podělit o fotografie a nějaké technické podrobnosti.

Brno – BVV – pavilon G

Ve věži pavilonu G jsou ukryty antény T-Mobilu a o patro výše i O2, vystoupat se za nimi musí výtahem a ještě po schodech. Na věži jsou vykryty 4 sektory do všech stran věže, antény mají dobrý výhled přes prosklený plášť věže.

bvv_24bvv_22

Menší moduly slouží pro 3G pokrytí, ty větší krabice ukrývají antény LTE. Modul rádia je umístěn hned u antény kvůli nižšímu útlumu rádiového signálu a tím vyššímu vysílacímu výkonu a citlivosti vysílače (což pak třeba vede i k lepším datovým rychlostem a lepšímu pokrytí obecně). Dříve se montovaly samostatné anény a rádia byly umístěny dále, současné technologie umožňují tuto instalaci.

bvv_1bvv_4

Antény jsou ukryty v plastových krabicích, které se dají naklánět pro optimální vykrývání prostoru. Zatímco starší moduly se nastavovaly a nastavují ručně po jednotlivých stupních, novější LTE anténty se naklánějí díky elektromotorku na povel z dohledového centra.

bvv_3bvv_16

Na první pohled se zdá, že antény jsou bezporuchová zařízení, ovšem i v nich se může něco pokazit. Odejít může právě nakláněcí elektromotorek, do antén může zatéct voda, nesprávný přenos signálu způsobí nedostatečně utažené konektory, poškození kabelů apod.

bvv_13bvv_14

V malé místnosti v centru věže se nachází skříně s vybavením Huawei, tento výrobce je téměř výhradním dodavatelem elektroniky nejen pro T-Mobile. Dříve se spoléhalo například na Motorolu. Moderní instalace jsou méně prostorově náročné, snesou vyšší provozní teploty, není je třeba tolik chladit klimatizací, samozřejmostí je nízká spotřeba elektrické energie. Zařízení je rovněž podstatně menší co se týká rozměrů, což je vidět právě v těchto skříních.

Ačkoliv se zdá, že je v nich spousta zbytečného volného místa, opravdu více není třeba zabírat. Horní skříň obsahuje 3 kompaktní moduly 2G  na frekvenci 1 800 MHz na 4 směry po 6 frekvencích, dříve by jedna frekvence vyžadovala samostatný modul a ty by zabraly celou stěnu místnosti. Spodní skříň pro pásmo 900 MHz obsahuje moduly pro 4 směry.

bvv_15

Základní řídící modul je připojen optickými kabely (žluté tenké), z něj jdou pokyny do rádiových modulů, jak vysílat signál přes antény. Optické kabely jsou nataženy z přípojného bodu výstaviště, ten se nachází ve sklepení pavilonu B. Ten je patřičně zálohován pro případ výpadku energie.

Brno – Bednářova, kostel sv. Klementa

Dobře udržovaný kostel sv. Klementa najete na ulici Bednářova v Horních Heršpicích na jihu Brna. Při pohledu zvenku není vůbec zřejmé, že právě za dřevnými žaluziemi ve věži kostela se nachází antény pro šíření signálu do okolí všemi směry.

kostelsvklementa_25dsc_0026

Instalace vysílačů v kostele proběhla v roce 2012, tehdy šlo výhradně o antény 3G, do nové výstavby se již 2G neinstaluje. Do zvonice se vestavěla nosná konstrukce, do směrů se instalovaly antény 3G s příslušnými rádiovými moduly v těsné blízkosti. Jak upřesnil náš průvodce Josef Fencl, manažer optimalizace a testování kvality sítě T-Mobile: „Od roku 2015 přibylo LTE na frekvenci 800 MHz a letos byla přidána LTE frekvence 2 100 MHz.“

kostelsvklementa_24kostelsvklementa_23kostelsvklementa_22kostelsvklementa_17

O patro níže je na půdě kostela instalována rozvodná skříň s LED osvětlením a bateriemi pro nouzové napájení. Pro zajímavost, baterie u těchto menších vysílačů vydrží napájet při výpadku do 2 hodin, větší a důležitější vysílací body mají baterie klidně na 8 hod.

kostelsvklementa_1kostelsvklementa_4kostelsvklementa_5kostelsvklementa_6

Na věži kostela je kromě antén instalována anténa pro příjem signálu (menší kulatá za obdélníkovou skříňkou), rovněž pro mikrovlnné spojení vysílače s řídícím centrem RNC, odtud jde signál do řídící jednotky ve skříni a odtud zpět do antén ve věži.

kostelsvklementa_9kostelsvklementa_15kostelsvklementa_16kostelsvklementa_8

Brno – AZ Tower – vnitřní pokrytí

Aktuálně nejvyšší budova ČR je zajímavá třeba také tím, že na střeše nenese žádné vysílací antény operátorů. Při její výstavbě v roce 2012 však přijal nabídku vybudovat vnitřní pokrytí budovy právě T-Mobile. Dodnes vnitřní síť nikomu nepronajímá a tudíž se může pyšnit nejlepším signálem uvnitř budovy a to včetně podzemních dvou pater garáží.

az_tower_4az_tower_5az_tower_8az_tower_6

T-Mobile při rozvádění signálu rozdělil AZ Tower na tři části a tři buňky –  jedna buňka pro garáže a přízemí s recepcí, druhá buňka pro spodní polovinu věže, třetí buňka pro horní polovinu věže. Mezi horními polovinami ve stupačkách umístil rádiový modul, který přijímá signál z antény která je umístěna na střeše budovy. Z modulu je kabely rozveden signál do každého z pater, a to přímo do všesměrových antén (vypadají jako klobouček), které se instalovaly na stropy. Jejich výkon je veliký, jedna stačí na jedno patro.

az_tower_2az_tower_1

Tento rádiový modul (jedna buňka) slouží jen pro dvě patra garáží. Nájemci a obyvatelé budovy se mohou těšit na brzké spuštění LTE, nyní je uvnitř instalováno a spuštěno 2G. Na střeše je opět jako u instalace v kostele mikrovlnná anténa pro spojení vysílače s řídícím centrem BSC/RNC.

az_tower_9az_tower_13az_tower_15az_tower_16

Brno – Kozí – mikrobuňka

kozi

Chodci na ulici Kozí v centru si mohou povšimnout nenapadné antény – mikrobuňky, která se nachází na domě Kozí 8. Jde o malou anténu, která je připevněna na fasádu ve výšce asi 5 m. Slouží pro dokrytí Kozí ulice, jelikož do ní ne zcela ideálně dosáhne signál z antén z okolních střech. V minulosti takových mikrobuněk bylo nejen po Brně více, postupně jsou rušeny a zároveň nahrazovány vhodně umístěnými vysílači na střeše nebo v budovách

kozi_6kozi_7

Anténa je připojena kabelem do řídící jednotky na střeše domu. Instalovaná skříň odolá vodě a mrazu, kromě již známých rádiových modulů tu vidíme modré záložní baterie.

kozi_5kozi_4kozi_2kozi_3

Při rozhledu kolem jdou vidět další antény T-Mobilu, například na rohu na bývalé budově České televize, stejně jako na rohu u náměstí Svobody a Zámečnické. Právě z nich se signál do Kozí nedostává a přišlo na řadu toto řešení.

kozi_13kozi_12

Reklama