Haptické mapy Seznamu k dispozici pro celý svět

Reklama

Seznam.cz pokračuje v podpoře nevidomých a slabozrakých uživatelů. Své haptické mapy, které umožňují orientaci hmatem, rozšířil na celý svět. Navíc je umožňuje vytisknout.

Mapa je pro nevidomé čitelná díky speciální technologii tisku a generování mapových podkladů a dalších přidružených informací v Braillově písmu. Na vývoji haptických map společnost Seznam.cz dlouhodobě spolupracuje se střediskem Teiresiás při Masarykově univerzitě a ELSA (Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami) při ČVUT v Praze.

Právě ve střediscích Teiresiás a ELSA je možno objednat bezplatný tisk mapových podkladů v haptické podobě.

Reklama