Jak se bránit nevyžádaným hovorům

Reklama

ČTÚ eviduje rostoucí počet stížnosti na nevyžádané reklamní hovory. Zákazníci přitom argumentují, že někde zaškrtli nesouhlas s marketingovým voláním. To ale nestačí!

Podle Českého telekomunikačního úřadu je potřeba, aby se zákazník nechal – i se svými osobními údaji – zapsat do veřejného telefonního seznamu. Teprve tam pak může nechat vyznačit, že nesouhlasí s nevyžádanými hovory. Na rozdíl od jednotlivých odmítnutí u konkrétních telemarketingových firem by toto uvedení mělo mít univerzální platnost. Pro zápis do tohoto seznamu je potřeba kontaktovat svého mobilního operátora.

V současné době parlament projednává novelu zákona o elektronických komunikacích. Pokud bude schválena, tak se spotřebitelé brzy dočkají v této oblasti podstatné změny. Nově bude požadován výslovný souhlas účastníka s tím, aby by mohl být kontaktován za účelem marketingu. Pokud nebude v účastnickém seznamu jeho souhlas uveden, pak se bude mít za to, že si takový marketingový kontakt nepřeje.

To se samozřejmě nebude týkat situací, kdy jej kontaktuje lékař, poskytovatel služeb, prodejce zboží
a další, kteří mají možnost „volání“ svým klientům ošetřenou v rámci pravidel ochrany osobních údajů,
a to souhlasem klienta, oprávněným zájmem společnosti nebo nějakým zákonným důvodem.

Důvodem takové změny je, že marketingová volání jsou (nejen) spotřebiteli vnímána jednoznačně jako obtěžující a představují pro ně větší zásah do soukromí než obchodní sdělení zasílaná elektronicky (e-mailem či SMS), neboť vyžadují bezprostřední reakci v podobě přijetí nebo odmítnutí, a to právě na rozdíl od e-mailu či SMS, na které může jejich adresát reagovat v čase podle svého vlastního rozhodnutí nebo je zcela ignorovat.

Reklama