Jak se zbavit marketingových hovorů

Reklama

Český telekomunikační úřad poradil, jak se můžete snadno zbavit marketingových hovorů. Správným řešením není kupodivu vaše číslo utajit, ale naopak zveřejnit v plné parádě.


Jak tedy postupovat podle ČTÚ? Nejprve musíte kontaktovat svého mobilního operátora a požádat ho, aby vaše číslo zveřejnil v telefonním seznamu. Součástí záznamu musí být také vaše jméno a bydliště, což je samozřejmě trochu nepříjemné, a také příznak, že si nepřejete být kontaktováni za účelem marketingu.

Pokud pak libovolné callcentrum tento zákaz poruší, dopustí se tím přestupku podle § 96 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích a hrozí mu pokuta až 50 mil. Kč nebo 10 % z výše čistého ročního obratu.

Reklama