Jak volají Češi: 5 hovorů do 5 min a 5 SMS denně [výzkum]

Reklama

Virtuální operátor Mobil od ČEZ si nechal udělat výzkum o mobilním chování české populace. Ukázalo se, že pro Čechy je nejdůležitějším číslem pětka. 5x volají, 5x odešlou SMS a hovory trvají 5 minut.

Pojďme se na výsledky výzkumu, který pro Mobil od ČEZ realizovala výzkumná agentura GfK, podívat podrobněji.

Průměrná měsíční útrata za mobilní služby se u 80 % lidí vejde do 500 Kč. Nejčastěji lidé měsíčně utrácejí částku v rozmezí 250 až 500 Kč (44,3 %). Naopak částka převyšující tisíc korun měsíčně je spíše výjimkou (1,7 %). Méně než 250 Kč utratí měsíčně 36,7 % lidí, mezi 500 a 1 000 Kč se svou útratou vejde 17,3 % lidí. Obecně o něco více za mobilní služby utrácejí ženy.

Průměrně lidé uskuteční pět soukromých hovorů denně. Výrazně více si volá mladší generace do 35 let, zatímco s vyšším věkem počet volání klesá. Průměrný telefonní hovor trvá u 74,4 % dotázaných maximálně pět minut. V průměru více než jednou denně volají lidé pouze partnerovi či partnerce. Na dalších pozicích v seznamu nejčastěji volaných čísel se umisťují přátelé a známí a také děti. Zhruba obden pak lidé volají také na úřady a různé instituce, zejména ve věkové skupině od 55 let výše.

Průměrný počet posílaných textových zpráv za den je 5,60, přičemž jednoznačně nejaktivnější jsou mladí lidé mezi 18 a 25 lety. Ti odešlou průměrně 17 SMS denně, 37 % z nich více než deset denně. Příjemci zpráv jsou ve většině případů partneři, jimž odešlou 12 SMS, dalších 5 zpráv je určeno přátelům a 2 SMS denně směřují matce. Se zvyšujícím se věkem počet posílaných SMS postupně klesá, tři čtvrtiny lidí starších 56 let pak posílají denně maximálně jednu zprávu. Lidé nejčastěji posílají SMS svému partnerovi, v průměru se jedná téměř o tři textové zprávy. Více než jedna SMS denně je určena také přátelům, v průměru obden lidé zasílají textovku svým dětem.

Výzkum ukázal, že internet v mobilu pravidelně využívá téměř 34 % dotázaných. Častější využívání internetu v mobilu je zřejmé u lidí do 35 let – v této věkové skupině má internet v mobilu zhruba polovina. Častější je to také ve velkých městech, v Praze využívá data dokonce více než 63 % lidí.

Reklama