Jak vypadal český mobilní trh v roce 2021

Reklama

ČTÚ zveřejnil závěrečnou zprávu o vývoji mobilního trhu za rok 2021. Obsahuje celou řadu zajímavých údajů.

Počet SIM karet s mobilním přístupem k internetu vzrostl na 10,7 milionu, což představuje oproti roku 2017 nárůst o více než čtvrtinu tehdejšího množství. Uživatelé přenesli v roce 2021 data v celkovém objemu (bez fixního LTE) téměř 579 tis. TB a průměrná měsíční spotřeba dat na jednu
SIM kartu využívanou pro mobilní přístup k internetu stoupla na hodnotu 4,51 GB, tj. v porovnání s rokem 2017 více než 5násobek původní hodnoty.

Objem provolaných minut v mobilních sítích v roce 2021 dosáhl téměř 27 mld. reálných minut, přičemž průměrný měsíční objem provolaných minut na jednu SIM kartu v tomtéž roce vzrostl na 169 min.

Celkový tržní podíl všech virtuálních operátorů činí 7,3 %. Z toho skupina virtuálních operátorů, kteří spravují od 1 do 100 SIM karet (takových je ze všech virtuálních operátorů přesně polovina),
má zanedbatelný tržní podíl pouze 0,02 %. Naopak čtyři největší virtuálové s více než 100 000 spravovanými SIM mají celkový tržní podíl 5,9 %.

Celkové maloobchodní tržby operátorů rostly. Růst byl nepřetržitý a podnikatelé je v roce 2021 vykázali v souhrnné výši 86,3 mld Kč. Tyto tržby byly o 10,6 % vyšší vzhledem k počátečnímu roku
sledovaného období, tj. roku 2017. Na maloobchodní úrovni trhu dominovaly mobilní služby – v roce 2021 tržby dosáhly objemu 49,8 mld. Kč. Jejich celkový růst za sledované období činil 5,4 %.

Reklama