Jde vám o ekologii? Vybírejte mobil podle eko třídy!

Reklama

Vodafone vychází vstříc zákazníkům, kteří chtějí minimalizovat svůj negativní vliv na životní prostředí. U prodávaných mobilů proto zveřejní hodnoceni v rozmezí 1-5. Říká mu eko třída a ukazuje jeho prostřednictvím, jak moc jsou ekologicky náročné výroba, používání a recyklace daného mobilu.

U každého telefonu v nabídce Vodafonu byste již brzy měli najít novou ikonu vyjadřující jeho ekologickou nezávadnost. Operátor se snaží dát svým (a přiznejme si, i cizím) zákazníkům možnost, aby se, pokud budou samozřejmě chtít, při výběru nového mobilu řídili také vztahem výrobce k životnímu prostředí.

Eko třída hodnotí telefon z hlediska dopadu na životní prostředí ve škále od 1 do 5. Čím vyššího hodnocení telefon dosáhne, tím méně zatěžující je pro životní prostředí. Např. telefon s eko třídou 4,2 bude mít na životní prostředí menší dopad než telefon s eko třídou 1,7.

Eko třída vychází z hodnocení dodavatele a samotného výrobku na základě více než 230 kritérií. U konkrétního modelu sleduje např. množství vody spotřebované ve výrobě, vzniklé emise CO2 a použité suroviny. Vedle toho může mobilní telefon získat body navíc za prokazatelné inovace v oblasti ekologie, jako je například, která se sama vypne, jakmile je telefon nabitý, obsah recyklovaného materiálu apod.

Vodafone ale proklepává i jednotlivé výrobce. Sleduje například zavedení účinného programu kontroly emisí skleníkových plynů, vnitřní předpisy týkající se beryllia (tj. jedna z nejtoxičtějších látek v elektronice), systému bezpečnosti a ochrany zdraví apod. Hodnocení se porovnává s průměrem a dodavatelé tak získávají srovnání s konkurencí a přehled o svých výsledcích.

Na závěr je třeba zmínit, že hodnocení ukazatelem Eko třída provozuje (a financuje) nadnárodní skupina Vodafone. Je tak úplně nezávislé na jednotlivých výrobcích telefonů. Vodafone navíc v Česku intenzivně spolupracuje s firmou REMA Systém, která se věnuje recyklaci mobilních telefonů. Aby toho nebylo málo, pohání svou síť elektřinou pocházející převážně z obnovitelných zdrojů (o Zelené síti Vodafone jsme psali v tomto starším článku).

Reklama