Kdy může operátor automaticky prodloužit smlouvu?

Reklama

I podle novely Zákona o elektronických komunikací může operátor jednostranně prodloužit vaši smlouvu. Musí k tomu ale splnit řadu podmínek, upozorňuje Český telekomunikační úřad.

Předně musí mít operátor možnost automatického prodloužení výslovně sjednáno v původní smlouvě. Pokud měl v tomto směru nějaké nedostatky, mohl je do konce června odstranit. Smlouvu lze dále prodloužit jen za stejných podmínek, jako byla smlouva stávající. Nehrozí tedy, že by vám zničehonic napálil výrazně vyšší ceny.

K tomu mají operátoři informační povinnost. Nejprve vás musí důkladně informovat, že k prodloužení projde a za jakých podmínek. K tomu pak nejméně jednou ročně sdělit, jaké jsou aktuální nejvhodnější ceny za vámi využívané služby.

Po automatickém prodloužení můžete smlouvu kdykoliv vypovědět. Platí jen jednoměsíční výpovědní lhůta a povinnost vypořádat závazek související s případným dotovaným zařízením. Jednak ho můžete vrátit, jednak doplatit do plné ceny. Pokud by to bylo výhodnější, stačí doplatit zbývající poplatky do konce závazku.

Reklama