Když zákazník umře, paušál končí, ale…

Reklama

Pokud zákazník mobilního operátora zemře, jeho smlouvy končí dnem úmrtí. Je ale potřeba to operátorovi sdělit a rozhodnout se, jestli smlouvu nepřevezme dědic.

Platnost smlouvy končí dnem úmrtí. Operátor ale nemá možnost, jak by mohl smrt zákazníka zjistit. Je proto potřeba mu to nějakým způsobem oznámit. ČTÚ doporučuje podívat se do smluvních podmínek daného operátora, kde by to mělo být podrobně upraveno. Většinou ale stačí předložit úmrtní list.

Operátor pak zpětně ukončí smlouvu ke dni úmrtí a zruší jakákoliv následná vyúčtování, která třeba mezi tím vystavil. V případě, že má o to někdo z dědiců zájem, může smlouvu po nebožtíkovi přepsat na sebe. ČTÚ přiznává, že to se týká zejména pevných linek.

 

Reklama