Kontrola ČTÚ: Polovina operátorů má ve smlouvách nedostatky

Reklama

Český telekomunikační úřad provedl velkou kontrolu, jak operátoři dodržují nový zákon o elektronických komunikacích platných od dubna. V některých bodech našel chyby u poloviny operátorů.

ČTÚ zkontroloval smluvní podmínky u tří síťových operátorů a 27 vybraných virtuálních operátorů. Zaměřil se zejména na tři hlavní změny, které novela zákona přinesla. Jedná se o usnadnění přenositelnosti telefonních čísel, ukončení smlouvy na dobu určitou před uplynutím sjednané doby trvání, a dále pak o rozšíření aplikace stávajících ustanovení zákona o elektronických komunikacích kromě spotřebitelů i na podnikající fyzické osoby.

Nejlépe dopadli operátoři v bodě přenositelnosti. Tam zjistil ČTÚ jen drobné nedostatky. Výrazně horší to bylo u snížení maximální smluvní pokuty za předčasné ukončení služeb u smlouvy se závazkem. Tuto novinku nedokázali zapracovat do svých smluvních podmínek operátoři v polovině případů. Polovina kontrolovaných operátorů také nedokázala provést změny, které by znamenaly stejnou ochranu pro OSVČ, jako mají zákazníci z řad nepodnikatelů, například možnost do 14 dnů odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku.

V případě zjištěných nedostatků bude ČTÚ zahajovat přestupková řízení spojená s řízením o uložení
povinnosti ke změně smluvních podmínek.

Reklama