LTE a hlas: není to tak snadné

Reklama

V Česku už se pomalu začínají rozbíhat LTE sítě a brzy snad proběhne aukce volných frekvencí, která jejich rozvoj ještě značně urychlí. Bude tedy dobré si připomenout, že v klasické podobě neumí LTE vůbec hlasové hovory. Je potřeba je přidat uměle nebo využívat jiné sítě.

Současné mobilní sítě se zpočátku vyvíjely jako čistě hlasové, prvotní síť GSM datové přenosy v dnešní podobě vůbec neumožňovala. Objevila se možnost tzv. vytáčeného datového spojení (CSD, HSCSD), která fungovalo stejně jako kdysi modem v pevné telefonní síti. Mobil vytočil číslo datového centra a po dobu trvání tohoto hovoru přenášel data – byla také zpoplatněna minutovou sazbou.

Datové vylepšení GPRS a EDGE bylo v síti GSM spuštěno až později, v podstatě jako samostatné sítě. GPRS se často označuje jako síť 2G, EDGE pak jako síť 2,75G. Síť třetí generace, UMTS, má od počátku v sobě implementované jak přenášení hovorů (vyhrazenými spoji), tak přenášení dat (paketově), od určité verze UMTS jsou dokonce i hovory přenášeny paketově, tedy v podstatě jako data.

O krok dále je pak síť LTE, která je od začátku navrhovaná jako čistě datová. Aby taky ne, kvůli hovorům by nemělo smysl vymýšlet a hlavně stavět novou síť. Hovory byly dostatečně kvalitní a čisté už v GSM, od té doby je veškerý vývoj zaměřen především na zrychlení datových přenosů (před zavedením LTE je nejrychlejší HSPA+42 s rychlostí 42 Mb/s, LTE nabídne 100 či 150 Mb/s).

Zpátky do 3G

Dokud využíváte LTE jen v datovém USB modemu, je všechno v pořádku. Problémy nastanou, pokud budete chtít mít rychlé datové přenosy LTE také v mobilním telefonu. Přístupů, jak řešit nutnost zvládat rychlá data a hlasové hovory je několik.

Prvním z nich je technologie CSFB, circuit switched fallback, tedy „pád zpátky do sítě s přepínanými okruhy“. V praxi funguje tak, že pokud přenášíte data, je váš mobil vesele připojen do sítě LTE. Pokud vám někdo zavolá nebo naopak chcete telefonovat vy, telefon se přepne, spadne zpátky, do nižší sítě, např. 3G nebo 2G, kde proběhne celý hovor. Po jeho ukončení se pak přepne zpět do rychlejší LTE.

Dříve se hodně nadějí vkládalo do VoLTE, voice over LTE, nyní se ale ukazuje, že je to spíše hudba budoucnosti. Technicky se jedná o stejný princip, jako používá např. Skype. Mluvené slovo se zdigitalizuje, tedy převede do čísel, a následně přenese přes datové přenosy. Síť operátora ale bude muset poznat, zda je hovor veden na jiné LTE zařízení (pak mu prostě předá data, ať si s nimi poradí) nebo na starší GSM mobil (pak musí data přeložit zpět do řeči samotná síť).

Třetí možnost klade větší nároky na výrobce telefonů. Jmenuje se SVLTE a znamená simultaneous voice and LTE, tedy souběžná hlasová síť a LTE. Mobil podporující tuto možnost musí být schopen pracovat současně ve dvou sítích, např. GSP či 3G, a k tomu datové síti LTE. Podle toho, zda provozujete hlasové hovory či datové přenosy, pak využívá střídavě u či onu síť.

V současných sítích se nejčastěji setkáte s CSFB, je to pro operátora nejjednodušší. Stačí, když bude detekovat chování vašeho mobilu a podle potřeby mu přikáže, aby se přihlásil do té či oné sítě. Naopak VoLTE je prakticky nepoužitelné, výrobci a operátoři se zatím neshodli na jedné společné technologii.

Reklama