LTE v Česku se odkládá, ČTÚ zrušil aukci, operátoři to vítají

Reklama

Český telekomunikační úřad zrušil aukci volných frekvencí, protože účastníci přihazovali podle jeho názoru až moc. Vysoká cena by podle názoru úřadu zabránila rychlému rozvoji LTE v Česku. Operátoři rozhodnutí ČTÚ vítají, LTE ale chtějí spustit i tak.

Připomeňme si základní fakta. V celé Evropě se postupně uvolnily frekvence, které dříve využívalo analogové televizní vysílání. Ve všech státech proto postupně probíhají aukce, které tyto frekvence přidělují mobilním operátorům, aby na nich mohli spustit síť LTE. V Česku se do aukce přihlásili tři stávající operátoři – T-Mobile, O2 a Vodafone – a nový hráč, PPF Mobile Services.

Od zahájení aukce probíhalo každý den cca 5 kol (odhad na základě maximální délky trvání kola, oficiální informace z reálné aukce nejsou veřejně známy). Prakticky v každém kole se musí všichni účastníci zapojit (po celou dobu trvání mají povoleny 4 absence) a nabídnout cenu o 2,5, 5, 10 nebo 20 % vyvolávací ceny vyšší než v předchozím kole.

Podle tiskové zprávy ČTÚ nyní celková cena dražených frekvencí přesáhla 20 miliard korun a i nadále roste, úřad se proto rozhodl využít svého práva a celou aukci zastavit. Předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák k tomu říká: „Již při vyhlášení podmínek v první polovině minulého roku jsme zdůrazňovali, že hlavní motivací pořádání aukce je rychlá dostupnost 4G sítí pro občany ČR a případný vstup čtvrtého operátora. Nikoliv zisk státu.“

Úřad má zkrátka strach, že by operátoři museli vysoké ceny frekvencí promítnout do vysokých cen služeb pro koncové zákazníky, případně pozdržet budování sítí do té doby, než vygenerují další hromádku peněz potřebnou k jejich výstavbě. O dalším vývoji ČTÚ neinformoval, pouze přiznal, že provádí revizi podmínek aukce.

Operátoři souhlasně přikyvují

Mobilní operátoři si jistě oddechli, dvacet miliard je i pro ně dost peněz, které by chyběly jinde.

T-Mobile na novoročním setkání s novináři oznámil, že hodlá vybudovat LTE bez ohledu na to, jak aukce dopadne. Ostatně, již nyní provozuje LTE City v Mladé Boleslavi a žádné další frekvence k tomu nepotřeboval. Podrobně jsme o plánech T-Mobilu informovali v tomto článku. K aktuálnímu zastavení aukce ale říká:

Rozhodnutí ČTÚ respektujeme. Průběh aukce skutečně nevedl ke sledovanému cíli, jímž má být  rychlý rozvoj vysokorychlostního mobilního internetu. T-Mobile měl a má i nadále zájem na účasti  v aukci, tak aby mohl již v blízké budoucnosti nabízet zákazníkům nejvyspělejší mobilní služby. Věříme, že nová pravidla zaručí nejen efektivnější průběh celého procesu, ale také dobré podmínky pro dlouhodobý rozvoj telekomunikačního sektoru jako celku.

Naprosto stejně k výsledku aukce přistupuje i O2. Rozhodlo se vybudovat síť LTE na současných frekvencích, i když je samozřejmé, že získání nových kmitočtů by operátorům pomohlo přinejmenším zvýšit přenosové rychlost. Oficiální reakce O2 na zastavení aukce:

Společnost Telefónica Czech Republic respektuje rozhodnutí, které ČTÚ přijal a v dané situaci jej považuje za rozumné. V průběhu celé aukce Telefónica Czech Republic postupovala racionálně. Telefónica Czech Republic má i nadále zájem o rozvoj a investice do mobilní sítě čtvrté generace, protože zájem zákazníků o vysokorychlostní mobilní připojení k internetu neustále roste. Ještě v letošním roce proto společnost bude svou síť LTE rozšiřovat s využitím frekvencí, které již vlastní, nezávisle na dnešním oznámení.

Jediný, kdo nedal najevo své odhodlání vybudovat LTE síť aukce-neaukce, je Vodafone, což samozřejmě nevylučuje možnost, že se do toho nakonec také pustí. Oficiálně ale prozradil jen toto:

Vodafone toto rozhodnutí ČTÚ bere na vědomí a vyčká, až budou k dispozici další informace.

Komentář Mobinfo.cz

Stávající operátoři si mohou nadšeně hvízdat. Oni frekvence mají, jsou schopni na nich rozjet LTE, i když jen někde a v rychlostně omezeném režimu. Černého Petra v tomto případě dostal Petr Kellner a jeho PPF Mobile Services, která žádné frekvence k dispozici nemá a na LTE tedy nemůže ani začít pracovat.

ČTÚ má pravdu v tom, že investovat 20 miliard (v průměru 5 miliard na každého účastníka) je neúměrně mnoho. Za 3G frekvence zaplatili zhruba polovinu a to byla navíc jiná doba. Kromě toho si jistě pamatujete, jak dlouho pak operátorům trvalo, než začali 3G opravdu budovat. Zmíněných 5 miliard zaplacených jen za právo postavit LTE by mohlo klidně tvořit většinu investic do rozvoje této sítě. Např. O2 letos oznámilo, že do rozvoje sítí, zejména budování LTE investuje 6 miliard.

Otázka je, zda ČTÚ nemohl nastavit tak, aby nevedli k podobnému nárůstu ceny nad všechny meze. V tiskové zprávě se sice zaštiťuje dodržením všech doporučení a analýz, fakt je ale ten, že v řadě zemí proběhla aukce podstatně rychleji a bez podobných blamáží. Úplně bez problémů to ale nebylo, například ve Velké Británii se vyhlášení aukce protahovalo dlouhých 5 let (viz náš starší článek).

Co bude dál? ČTÚ nemůže frekvence nevydražit, určitě tedy vyhlásí další pokus o aukci. Zatím nevíme, kdy se tak stane, pravděpodobně to ale nebude hned, protože by mělo proběhnout další kolo veřejných konzultací k aukčním podmínkám, podání nabídek ze strany zájemců apod. Budování plnohodnotného LTE v Česku se tedy v klasické podobě odkládá, rozhodně ale budeme svědky různých pokusů o „odlehčené LTE“ na stávajících frekvencích.

Reklama