Malý krok pro ČTÚ, velký krok pro operátory

Reklama

Aukce frekvencí pokročila do další fáze. Operátoři se dohodli na rozdělení konkrétních frekvencí, nyní už půjde jen o několik formalit a může dojít k jejich faktickému přidělení. Aukce tak spěje ke svému úplnému závěru.

I když nejčastěji v médiích zmiňujeme vlastní přihazování, aukce frekvencí má mnohem více fází. Vše začalo vyhlášením návrhu podmínek, k nimž pak mohl kdokoliv podat své pozměňovací návrhy. Ty pak ČTÚ v další fázi tzv. vypořádal, tedy rozhodl, co z nich zapracuje do finálních podmínek a co odmítne jako neodůvodněné. Po vyhlášení upravených podmínek se pak mohli hlásit zájemci, u nichž ČTÚ v další fázi zkontroloval splnění formálních podmínek. Proběhla přípravná fáze, ve které si všichni nanečisto vyzkoušeli činnost aukčního systému, a konečně vlastní přihazování.

To skončilo v listopadu, po pouhých devíti dnech přihazování. ČTÚ následně vyzval všechny vítěze, aby se mezi sebou dohodli, jak si rozeberou frekvence. Každý z nich totiž vydražil jen určitý počet blíže neurčených bloků. 19. prosince se trojice vítězů obrátila na ČTÚ se svým návrhem, který regulátor posoudil a schválil, jelikož splňuje základní předpoklad – operátoři mají celistvé frekvenční pásmo, tedy každý si vybral bloky vedle sebe.

A co bude dál? ČTÚ teď čeká trochu papírování. Musí vydat oficiální rozhodnutí o tom, kteří účastníci v aukci neuspěli. Stejně tak vydá výzvu pro O2, Vodafone a T-Mobile, aby uhradili výslednou cenu. Jakmile tak učiní, vydá rozhodnutí o přidělení příslušných frekvencí, čímž celá aukce konečně skončí.

Reklama