Mobil místo doktora – druhá návštěva v T-City

Reklama

Představujeme zdravotní a sociální služby založené na využití mobilních technologií v německém T-City. Také se těšíte, až místo návštěvy doktora spojené s vysedáváním v čekárně změří váš tlak mobilní telefon?

V pondělí jsme vás informovali o unikátním projektu T-City, v jehož rámci Deutsche Telekom, majitel českého operátora T-Mobile, vyvíjí a testuje nejrůznější aplikace telekomunikačních technologií. Po úvodním článku se dnes podrobněji podíváme na hlídání zdravotního stavu mobilem.

Seniore, zůstaň doma

V oblasti stárnutí populace má Německo podobné problémy jako my. Míst v domovech důchodců je proklatě málo a seniorů přibývá takovým tempem, že pravděpodobně nikdy nebude možno umístit všechny ve specializovaných zařízeních. Proto je potřeba hledat cesty, jak by mohl senior co nejdéle zůstat ve vlastním bytě, třeba za pomoci nejrůznějších sociálních služeb.

Deutsche Telekom v rámci T-City vyvinul speciální systém s dotekovou obrazovkou, který má delšímu setrvání seniorů v domácnostech výrazně napomoci. Osobně si myslím, že s drobnými úpravami zahrnutého sortimentu by podobný systém ocenili lidé všech věkových kategorií.

O co tedy jde? Senior dostane domů dotekovou obrazovku s velkými písmeny a velkými tlačítky. Jejím prostřednictvím mohou vyřídit z pohodlí domova většinu denních povinností. Prostřednictvím terminálu si mohou objednat nákup nebo přímo hotové jídlo z restaurace. Stejně tak mohou vyřídit objednávku léků z lékárny, přičemž recept odešlou v elektronické podobě a jeho papírovou verzi odevzdají při doručení léků.

Do systému jsou dále zapojeny pečovatelské služby a diakonie, které seniorům rády pomohou se zvládáním nejrůznějších potřeb. Díky vestavěnému videotelefonu pak mohou obyvatelé takto vybaveného bytu vzájemně udržovat sociální kontakt.

Systém je v současnosti testován v několika seniorských domech ve Friedrichshafenu, další rozšíření je samozřejmě možné. V budoucnu by mohly být integrovány i funkce telemedicíny, o kterých bude řeč v následujících odstavcích.

Mobil místo doktora

Ani v T-City bohužel nejsou technologie tak daleko, abychom se obešli úplně bez lékařů. Díky mobilu k nim ale nemusíme chodit tak často, přičemž paradoxně budeme pod lepším dohledem, než kdybychom k nim chodili. Za tato pozitiva a sociální jistoty může tzv. telemedicína, neboli léčba za pomoci telekomunikačních technologií.

V současné době se ve Friedrichshafenu používá sledování pacientů přes mobil u diabetiků a kardiaků. Právě tyto nemoci jsou totiž spojené s pravidelným sledováním a vyhodnocováním naměřených výsledků. Veškerá měření provádí pacient samostatně doma podle pokynů lékaře například jednou denně. Zjištěné údaje pak zanáší do papírového deníčku, který předloží při návštěvě lékaře ke kontrole, načež je mu následně upravena léčba.

S papírovými deníčky je, kromě pracnosti, spojena ještě jedna nepříjemnost. Pacienti často zapomínají jak na provedení měření, tak na zápis výsledků, případně naměřené hodnoty zapíší špatně, ať už záměrně („aby mě pan doktor pochválil“) nebo nezáměrně („já už na to špatně vidím“). Navíc reakce lékaře může nastat až v okamžiku návštěvy ordinace, což už může být pozdě.

Přitom stačí použít k měření přístroje vybavené bluetooth. Ty pak výsledky přenesou do pacientova mobilu, který je nejen zobrazí na displeji (pro jakousi sebekontrolu), ale také odešle v zabezpečené podobě do ordinace lékaře. Pacient tedy pouze provede požadované měření a o nic víc se nestará.

Informační systém, na který jsou jednotlivé přístroje napojeny, dokáže získané údaje různým způsobem vyhodnocovat. V prvé řadě hlídá, jestli se opravdu všichni měří tak, jak jim bylo naplánováno. Pokud má někdo provádět měření třikrát denně, ráno, v poledne a večer, a místo toho se třikrát opakovaně změří hned po probuzení, aby měl celý den pokoj, počítač to odhalí. Pokud někdo nějaké měření vynechá, okamžitě se to v systému projeví. Lékař pak po příchodu do ordinace dostane přehled pacientů, kteří neposlouchají, a může je (pravděpodobně prostřednictvím sestry) obvolat a pokárat.

Kromě toho systém hlídá i vlastní naměřené hodnoty. Lékař totiž kromě povinných intervalů měření nastaví i hranice, mezi nimiž by se získané hodnoty měly pohybovat. Jednou za čas pak zkontroluje, zda náhodou příliš často z nastavených mantinelů nevybočujete. Možná je potřeba nasadit silnější léčbu, možná by naopak slabší lék stačil.

Tyto funkce splňuje projekt BodyTel určený pro sledování krevního tlaku, hladiny krevního cukru a tělesné hmotnosti. V případě krevního cukru vydělává firma peníze prodejem jednorázových detekčních papírků (jejichž cena je údajně stejná jako v případě papírků pro přístroje bez bluetooth), u hmotnosti a tlaku vyžaduje měsíční poplatek. BodyTel je určen spíše pro sledování dlouhodobě nemocných pacientů jejich praktickým lékařem.

Druhý podobný projekt se jmenuje Mobile Home Visit a funguje na stejném principu, jen je cílen spíše na nemocnice a péči o akutně nemocné. Kardiaci jsou díky němu sledováni pravidelně a lékař dostane okamžitě zprávu o tom, že se děje něco potenciálně nebezpečného. Navíc může pacientům do jejich televize posílat instruktážní videa nebo se jich dotazníkem zeptat na jejich zdravotní stav.

Reklama