Mobilní rozhlas pomůže i sportovním klubům

Reklama

Mobilní rozhlas je služba, která umožňuje rozesílat informace do mobilních telefonů, a nahradit tak chrchlající reproduktory městského rozhlasu. Nyní se nabízí k využití nejen městům, ale i třeba sportovním oddílům.

Sportovní oddíly sice ke komunikaci nepoužívají zastaralé reproduktory na sloupech pouličního osvětlení, ale možnost rozeslat rychle informace by se jim určitě hodila. Dospělí lenové oddílu mohou dostat informaci, že se změnil čas tréninku. V případě oddílů dětských mohou rodičům chodit informace o plánovaných výjezdech a věcech, které mají mít děti s sebou.

Mobilní rozhlas se pyšní tím, že jeho ovládání je jednoduché a intuitivní. Inu, není divu, když zvládne zprávy rozesílat i věkově pokročilejší starosta malé obce, proč by to neměl zvládnout výrazně mladší trenér nebo třeba vedoucí kroužku?

Sportovní oddíly si mohou pořídit Mobilní rozhlas vlastní, nebo se připojit k rozhlasu, který už provozuje jejich mateřská obec. Ta v takovém případě pouze požádá o podlicenci. A rozšiřování mobilních zpráv se nemusí týkat jen sportovních oddílů, případně dětských kroužků. Město může zřídit Mobilní rozhlas třeba pro mateřskou nebo základní školu.

Reklama