MyTextTwister: zamotejte hlavu přátelům! [aplikace]

Reklama

Získejte obdiv u svých známých posíláním SMS a jiných zpráv s aplikací MyTextTwister. Umí různě přehazovat a zvýrazňovat písmenka, dostane se na grafické symboly a tvary. To musíte zkusit!

MyTextTwister_6MyTextTwister_7MyTextTwister_2MyTextTwister_5

Jak vypadá text psaný v aplikaci MyTextTwister? .ɥɔíʇís ɥɔíuןáıɔos ɐu ɐ ɥɔǝןıɐɯ-ǝ ʌ sɯs ʌ nʇxǝʇ ʎʌɐɹdú íučıpɐɹʇǝu ʇsoužoɯ ízíqɐu ǝɔɐʞıןdɐ oʇɐʇ. nebo TTatoo aapllikkaace naabíízíí mmoožnnoosstt nettradičnníí úpravvy tteexxtu vv SMMSS  vv ee–mmaiillecch a na ssociiáálníícch ssíítíícch. (pokud nemůžete přečíst: tato apliakce nabízí možnost netradiční úpravy textu v SMS, v e-mailech a na sociálních sítích.)

MyTextTwister_4MyTextTwister_1

V prostředí bezplatné aplikace jednoduše napište text, který se v pravém políčku zobrazuje, jak si vyberete v menu níže. Také text lze doplnit o grafické  symboly a různá vyjádření z knihovny předuložených vzkazů. Jde o různá přání a vzkazy.

MyTextTwister_8MyTextTwister_3

Výsledné texty lze přímo odeslat v SMS, v e-mailu nebo rovnou publikovat na sociální sítě. S aplikací můžete zažít spoustu zábavy a trochu potrápit přátele s jeho správným rozluštěním, pokud zvolíte obtížný převod.

Reklama