Na ČTÚ se obracejte přímo a správně

Reklama

Český telekomunikační úřad je zavalen dotazy a podněty, které nesplňují základní pravidla úřední komunikace. Takovým se pak nemůže věnovat vůbec nebo musí složitě zjišťovat, o co vlastně jde.

Obracet se na ČTÚ s dotazy či stížnostmi lze kontaktním formulářem, písemně (v listinné podobě, datovou schránkou či e-mailem), nebo ústně (telefonicky). Je ale důležité, aby úřad byl přímým adresátem takového podání. Často se totiž stává, že ho zákazníci jen přidají do kopie nějaké delší konverzace např. s pracovníky operátora. Z takového dopisu pak není na první pohled jasné, o co žadateli jde.

Kromě toho, že adresujete svůj dotaz nebo stížnost přímo ČTÚ, musíte podle doporučení úřadu co nejpřesněji formulovat, čeho se vůči ČTÚ domáháte. Podrobnosti o způsobech podání a dalších formálních náležitostech najdete na webu ctu.cz/epodatelna.

Reklama