Nadace Vodafone zpřístupní svůj web hendikepovaným

Reklama

Nadace Vodafone chce jít příkladem, proto v prosinci uvedla speciální verze svého webu, které mohou využívat sluchově a zrakově znevýhodnění.

V Česku je asi 10 000 lidí, kteří ke komunikaci využívají český znakový jazyk. Na nových webových stránkách Nadace Vodafone najdou neslyšící pod symbolem znakujících rukou 12 videí, které představují historii a poslání organizace, její globální spolupráci, grantové programy jako jsou Technologie pro společnost či Laboratoř a v neposlední řadě i aktuální projekty (mobilní aplikace Záchranka, Echo, Bright Sky CZ, Vozejkmap či konferenci INSPO). Ke každému videu je možnost zapnout si české titulky.

Nový web Nadace Vodafone je bez obtíží přístupný a použitelný i pro uživatele se zrakovým postižením. Nevidomí uživatelé jistě ocení robustní nadpisovou osnovu i oblasti stránek, které jim umožňují komfortní přístup k publikovanému obsahu, slabozrací zase dostatečně kontrastní a čitelné texty.

Reklama