Nejlepší internet má O2, tvrdí lidí ve výzkumu

Reklama

Agentura Ipsos zveřejnila výsledky výzkumu, ve kterém se ptal respondentů, jak hodnotí mobilní internet jednotlivých mobilních operátorů. Výsledky vyzněly jednoznačně pro O2.

Jedná se ale o pouhý subjektivní názor lidí, kterých se agentura zeptala, nikoli o objektivně zhodnocenou kvalitu mobilního internetu. Výsledky mají asi stejnou vypovídací hodnotu, jako byste se ptali lidí v supermarketu, v kterém mléku je podle jejich soukromého názoru největší podíl bílkovin.

Výzkum byl proveden na vzorku 1 004 respondentů, který by měl reprezentativně zastupovat dospělou českou internetovou populaci podle regionu, velikosti bydliště, pohlaví , věku a vzdělání. O reprezentativnosti z hlediska počtu zákazníků mobilních operátorů se ve výzkumné zprávě nehovoří, pravděpodobně tedy nebyla zajištěna.

A jak výzkum dopadl? Téměř jedna třetina populace označila O2 jako nejlepšího poskytovatele mobilního internetu. Čtvrtina dotázaných považuje za nejlepšího poskytovatele T-Mobile a 17 % Vodafone.

Jako operátora, který má nejlepší pokrytí mobilním internetem v České republice, označilo 39 % populace společnost O2. Dále 25 % účastníků výzkumu označilo T-Mobile a pak následoval Vodafone se 20 % spokojených respondentů.

Rovněž z hlediska rychlosti mobilního internetu nejvíce u populace boduje O2. Více než třetina dotázaných si myslí, že nejrychlejší mobilní internet poskytuje O2. Následuje T-Mobile s 25 % a Vodafone s 19 %.

Reklama