Nový zákon podle ČTÚ znevýhodňuje zákazníky

Reklama

Parlament přijal novelu zákona o elektronických komunikacích, a to i přes varování Českého telekomunikačního úřadu, který upozorňoval na problém, že je tato novela v rozporu s evropskou směrnicí 2002/22/ES, o univerzální službě.

Novela zároveň citelně oslabuje ochranu zákazníků telekomunikačních operátorů, tedy všech, kteří mají internet, telefon nebo kabelovou či satelitní televizi. Při srovnání je jasné, že dochází k oslabení práv spotřebitelů a oslabuje jejich pozici vůči operátorům.

Na rozdíl od současného stavu novela neumožňuje při jednostranné změně smluvních podmínek operátorem smlouvu ukončit, nutí zákazníka setrvat ve smluvním vztahu za podmínek, se kterými nesouhlasí a mohou pro něj být nevýhodné.

Evropská směrnice o univerzální službě deklaruje, že kterýkoliv účastník má při změně podmínek právo od smlouvy odstoupit, bez jakýchkoliv sankcí, posuzovat výhodnost či nevýhodnost podmínek je právem zákazníka, jako slabší smluvní strany.

Novela v tomto případě negativně působí jak na zákazníky se smlouvou na dobu určitou, ale i na ty, kteří časově omezený závazek nemají. V tom případě, pokud se rozhodnout nové podmínky neakceptovat a odstoupit od smlouvy, budou nuceni služby za tyto služby platit až do konce výpovědní doby.

Snižuje se také míra informační povinnosti vůči spotřebiteli, operátor nebude nucen informovat o změně smlouvy jako takové, ale stačí oznámení, že změnu na internetu nebo ve svých prodejnách uveřejnil. Klienti budou muset v několikastránkových dokumentech hledat změny sami.

Reklama