Nový zákon usnadní přenos čísla

Reklama

Nový Zákon o elektronických komunikacích přináší spoustu novinek, které jsou spíše ve prospěch zákazníků než mobilních operátorů.

Velká část z nich se týká přenosu čísla. Operátor musí už do smlouvy uvést kód, který je k budoucímu přenosu potřeba. Pokud tak ještě neučinil, musí to co nejrychleji napravit. Zákazníkovi pak stačí navštívit svého budoucího operátora, toto číslo mu sdělit, a veškerou nudnou administrativu ponechat na něm. Díky tomu se také zkracuje lhůta, ve které to musí být vyřízeno, a to z deseti dnů na dva, resp. tři.

Při přenosu čísla dostanete zpět nevyužitý kredit. Tuto novou službu ale mohou operátoři „rozumně“ zpoplatnit. Zajásají i majitelé paušálních smluv na dobu určitou. Podle novely se jim výrazně sníží smluvní pokuta za předčasné ukončení, neboť „může být vůči spotřebiteli požadována taková úhrada pouze, pokud smlouva skončí do tří měsíců od jejího uzavření, a nesmí být vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina
součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny.“ Pozor, je potřeba rozlišovat smluvní pokutu za ukončení paušálu, a požadavek na doplacení dotované ceny získaného zařízení.

 

Reklama