Nový zákon zrychlí výstavbu sítí

Reklama

Poslanecká sněmovna schválila v srpnu zákon č. 169/2018 Sb., který má výrazně usnadnit výstavbu důležité infrastruktury. Kromě dopravních a vodních staveb se jedná taky o nejrůznější části telekomunikačních sítí.

Z hlediska vystavování účtů vládě je dobré vědět, že v původním návrhu zákona byly jen stavby dopravní infrastruktury. Teprve poslanci formou pozměňovacích návrhů přidali do zákona stavby elektronických komunikací.

První změna spočívá v tom, že krátké přípojky lze stavět s velmi zjednodušeným procesem získávání stavebního povolení. Tedy aspoň většinou. Přípojky elektronických komunikací do délky 100 m nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle stavebního zákona s výjimkou případů kdy je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Zákon kromě toho přichází s výjimkou pro kolaudaci telekomunikačních staveb. U staveb infrastruktury elektronických komunikací, kam patří různé ústředny, ale také třeba vysílače mobilní sítě, není potřebná kolaudace (kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona). Stavebník ale musí do 60 dnů od zahájení provozu předložit některé dokumenty.

Reklama