O2 dostává pokutu za agresivní obchodní praktiky

Reklama

Český telekomunikační úřad udělil O2 pokutu ve výši 4,5 milionu korun. Důvodem je automatický dokup dat po jejich vyčerpání. ČTÚ dále zkoumá obdobnou praktiku, při které O2 blokuje data po jejich vyčerpání.

Operátor dále musí do 60 dnů změnit smlouvy se všemi zákazníky tak, aby neobsahovaly žádné ustanovení o automatickém dokupování dat. ČTÚ pokutoval O2 již dříve, to ale proti rozhodnutí podalo rozklad, ve kterém argumentovalo, že se nejedná o zhoršení pozice zákazníka. ČTÚ ale rozklad zamítl s tím, že jakýkoliv zásah do majetku je pro zákazníka vždy zhoršením pozice. Rozhodnutí je nyní pravomocné.

O2 dostalo pokutu hned za dvě pochybení. Předně za agresivní obchodní praktiku, kdy automaticky nastavilo všem zákazníkům službu, při níž byla po vyčerpání FUP automaticky dokoupena nová data. Pokud o službu zákazník neměl zájem, musel ji explicitně zrušit. Druhé pochybení se týká nesplnění informační povinnosti. Při takové změně podmínek by totiž měli mít všichni zákazníci s úvazkem právo od smlouvy odstoupit, o čemž je operátor musí výslovně s předstihem informovat.

O2 není v těchto věcech žádným svatouškem, v roce 2014 dostalo dvoumilionovou pokutu za tentýž prohřešek – automatické převedení zákazníků z tarifů Neon na tarify Free. Aktuálně ČTÚ řeší další prohřešek tohoto druhu – automatické ukončování datových služeb v okamžiku, kdy zákazník vyčerpá FUP (konkurenti data jen zpomalují).

Reklama