O2 experimentuje s milimetrovým super rychlým 5G

Reklama

O2 zprovozňuje testovací síť 5G na vysokých frekvencích, ve které budou možné velmi rychlé datové přenosy. Do budoucna poslouží k pokrývání kancelářských budov, center měst a továren s průmyslem 4.0.

Sítě 5G mohou pracovat na třech typech frekvencí. Nejnižší pásmo v řádu stovek MHz nabízí snadné pokrytí. Dosah signálu je velký, maximální možná rychlost ale relativně nízká. Na této frekvenci začala většina operátorů budovat své 5G, i když se hodí zejména k pokrývání nepříliš obydlených prostor mezi městy.

Střední frekvenční pásmo se pohybuje v řádu GHz. Dosah signálu je menší, proto musí operátoři vybudovat hustší síť vysílačů. Maximální dostupná rychlost se ale výrazně zvyšuje. Tato frekvence je vhodná pro pokrývání měst a obydlených oblastí vůbec. S tímto frekvenčním pásmem se již dnes v Česku vcelku běžně setkáme.

Nejvyšší frekvenční pásmo se pohybuje v desítkách GHz. Dosah vysílačů je extrémně krátký, ale rychlost extrémně vysoká – pohybuje se v jednotkách GB. Do budoucna by měla sloužit pro pokrývání extrémně hustě obydlených oblastí, kancelářských budov a vůbec prostor, kde jsou vysoké nároky na rychlost datových přenosů. Občas se můžete setkat s označením „milimetrové vlny“, který odkazuje na vlnovou délku příslušející těmto frekvencím. S komerční sítí v tomto pásmu se v Česku ještě nepotkáte.

To by se ale mělo brzy změnit. O2 získalo pro testovací účely frekvence v pásmu 26,5-27,3 GHz s šířkou rádiového kanálu 800 MHz. Síť je spuštěna na několika vysílačích v sídle O2 a jeho okolí na pražské Brumlovce a také na Chodově, kde O2 provozuje své největší datové centrum. Během testovacího provozu se podařilo dosáhnout rychlostí až 5 Gb/s, díky čemuž je možné přenášet velmi rychle velké datové objemy s velmi nízkou latencí.

Reklama