O2 má podle ČVUT nejrychlejší 5G síť

Reklama

Oproti konkurenci dosahuje rychlost stahování až dvojnásobku. Ukazuje se tak, že finančně i logisticky náročnější cesta úplné výměny technologií základových stanic přináší zákazníkům nejen rychlejší, ale také nejspolehlivější síť.

České vysoké učení technické provádělo měření pokrytí signálem 5G u všech operátorů opakovaně na jaře letošního roku. „Nejvyšší rychlost stahování byla naměřena pomocí aplikace nPerf, kde O2 dosáhlo 704 Mbit/s, velmi podobně pak dopadlo měření pomocí Speedtest, kde O2 dosáhlo 636 Mbit/s. Maximální naměřené rychlosti v síti O2 jsou tak zhruba dvojnásobné oproti ostatním operátorům.

Je zřejmé, že vysoké rychlosti O2 dosahuje především díky využití frekvence 3,7 GHz a tím pádem dostatečné šíři kanálu 40 MHz,“ říká Vladimír Dáňa z Centra kybernetické odolnosti ČVUT s tím, že podobný výsledek je zřejmý i z průměru provedených měření, kde O2 dosahuje střední rychlosti pro stahování dat (download) 217 Mbit/s, konkurence pak 117 Mbit/s a 87 Mbit/s.

O2 aktuálně pokrývá 5G sítí více než 2,6 milionu obyvatel České republiky. Od loňského května se podařilo modernizovat již téměř 1700 vysílačů. Na každém z nich přitom stráví 4-5 techniků nejméně 4 pracovní dny. Týdně pak přibývá cca 40 nových stanic. Dokončení, a tedy i zkvalitnění pokrytí většiny území plánuje operátor ve spolupráci se společností CETIN na konec roku 2024.

Reklama