O2 má rychlejší internet a novou kampaň

Reklama

O2 pracuje na zrychlování internetu všemi cestami. Kromě bondingu zrychlilo své propojení do dalších cítí v rámci uzlu NIX.

Bonding znamená propojení více drátů vedoucích až do bytů, čímž je možné dosáhnout výrazně vyšších přenosových rychlostí. Kromě toho operátor buduje tzv. předsunuté DSLAMy, tedy přípojná místa blíže koncovým bytům a domům.

V mobilní sféře pak samozřejmě pracuje na vybudování rychlé sítě 5G, kterou nabízí i pro fixní připojení domácností. Díky kombinace pevných a mobilních služeb dosáhne 72 % českých domácností na rychlost alespoň 50 Mb/s.

O2 také navýšilo připojení do peeringového uzlu NIX, který propojuje všechny internetové poskytovatele. Až dosud mělo O2 vyhrazených pět přípojek po 100 Gb/s. Nově má instalovánu jednu přípojku s 800 Gb/s a během letoška chce rozjet ještě jednu. Na začátku roku totiž zaznamenalo rekordní přenosy přesahující ve špičce až 1 Tb/s

Reklama