O2 má za úkol poskytovat univerzální službu

Reklama

ČTÚ informoval, že proti prosincovému rozhodnutí o univerzální službě, kterou i nadále svěřil O2, nemá nikdo námitek, a proto rozhodnutí platí.

V tomto případě se jedná o poskytování zvláštních cen za telekomunikační služby, které mají zpřístupnit moderní technologie zdravotně znevýhodněným. O této povinnosti rozhodla Rada ČTÚ 15. prosince 2021. K rozhodnutí neměl připomínky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ani O2. Společnost O2 je proto povinna zajišťovat plnění uložené povinnosti ode dne 1. ledna 2022.

V půlce února navíc ČTÚ začal sbírat náměty na to, zda je třeba v rámci univerzální služby uložit povinnost poskytovat nějaké doplňkové služby. Náměty a připomínky od co nejširšího spektra aktérů pak zanalyzuje a následně rozhodne, zda tuto povinnost uloží nebo neuloží.

Reklama