O2 neuspělo s žalobou proti pokutě za autodokup dat

Reklama

O2 zavedlo automatický dokup dat, ČTÚ to označil za agresivní obchodní praktiku a udělil pokutu. Operátor se proti ní bránil nejprve u městského a pak u nejvyššího soudu, ani na jednom místě  neuspěl.

Podle ČTÚ pochybilo O2 v tom, že aktivovalo automatický dokup dat při vyčerpání FUP zákazníkům bez jejich výslovného souhlasu. Pokud si někdo automatické dokupování dat nepřál, musel toto výslovně sdělit v samoobsluze Moje O2. Zákazníci také nebyli dostatečně informováni o možnosti odstoupit od smlouvy z důvodu změny podmínek.

O2 za to dostalo pokutu 4,5 milionu korun, proti které se ohradilo. Městský soud v Praze dal ale ČTÚ za pravdu. Podle jeho rozhodnutí operátor obešel svobodnou volbu zákazníka tím, že si neopatřil jeho výslovný aktivní souhlas, což občanský zákoník vyžaduje. Jelikož automatické dokupování dat zvýší náklady zákazníka, jedná se o podstatnou změnu a operátor je podle soudu povinen informovat zákazníky o možnosti odstoupení od smlouvy, což se nestalo.

Ani s tímto rozhodnutím nebylo O2 spokojeno a podalo kasační stížnost k nejvyššímu soudu. Ten snad kauzu z roku 2015 s konečnou platností rozhodl v neprospěch operátora. Plně totiž souhlasil s rozhodnutím městského soudu – jedná se o podstatnou změnu podmínek, která zhoršuje postavení zákazníka.

Reklama