O2 pokračuje v modernizaci sítě, do konce roku chce plné 5G pokrytí

Reklama

O2 pokračuje v intenzivní modernizaci své mobilní sítě, s cílem do konce roku pokrýt téměř celou zemi 5G signálem. S rostoucí poptávkou po datech se společnost zaměřuje také na výrazné posílení kapacity základnových stanic.

Aktuálně je 5G sítí pokryto 88,6 % populace a 59 % území České republiky. „V letošním roce plánujeme ještě 5G signálem pokrýt zhruba 650 lokalit zejména na jižní Moravě. Do konce tohoto roku dokončíme modernizaci podstatné části sítě. Na následující rok 2025 tak zůstanou již jen jednotlivé složitější, hůře dostupné základnové stanice,“ říká Jan Hruška, technický ředitel O2. Jde o lokality, kde například probíhá rekonstrukce objektu, na kterém je základnová stanice O2 umístěna a je potřeba koordinace prací.

„V dalších letech plánujeme postupný rozvoj podle vývoje poptávky. Budeme kapacitně posilovat základnové stanice, kde je největší datový provoz, ať už generovaný mobilními daty nebo pevným bezdrátovým internetem,“ doplňuje Jan Hruška. Průměrná datová spotřeba na jednoho zákazníka se totiž za poslední pět let zvýšila více než dvanáctinásobně. Meziročně pak spotřeba dat na zákazníka narostla o 30 %. Tomuto trendu odpovídá i celková instalovaná kapacita pro O2 sítě, která je pětinásobně vyšší než před 5 lety. V provozních špičkách, jako jsou například vrcholné sportovní události, odbavují rádiové sítě O2 devítinásobné datové toky, než tomu bylo v předchozích letech.

Reklama