O2 rozjíždí výzkum etické umělé inteligence ve vlastním centru DataClair.ai

Reklama

O2 rozjíždí nové centrum pro výzkum umělé inteligence. Do jeho čela postaví Jana Romportla. Zaměří se především na to, jak vychovat umělou inteligenci, která bude respektovat etické zásady.

Základem je samozřejmě strojové učení založené na anonymizovaných datech zákazníků O2, kteří s tímto využitím vysloví souhlas. O2 chce do budoucna pracovat na tom, aby nebylo potřeba používat data reálná, a pro učení umělé inteligence plně dostačovala data uměle generovaná.

Algoritmy strojového učení pronikají do stále více oblastí každodenního života a ovlivňují rozhodování velkého množství lidí. Proto je nesmírně důležité, aby takto vzniklé rozhodovací procesy byly plně v souladu s etickými hodnotami člověka a naší společnosti. Jedním z praktických důsledků je například to, že umělá inteligence vždy musí rozhodovat či dávat uživatelům doporučení tak, aby se nedopouštěla žádné diskriminace třeba vzhledem k pohlaví, rase, národnosti nebo sociální skupině. Cílem O2 je proto zaměřit se na vývoj tzv. etické umělé inteligence.

„Většina současného vývoje v umělé inteligenci se zaměřuje pouze na zlepšování jejích schopností a výkonu, aniž by řešila tyto etické otázky. V O2 jsme si plně vědomi obrovského celospolečenského dopadu etických vlastností umělé inteligence, a proto jsme se rozhodli koncentrovat a rozvíjet metody etického strojového učení právě v centru Dataclair.ai,“ zdůrazňuje Jan Romportl.

Reklama