O2 se brání proti aukci frekvencí u soudu

Reklama

Loď s aukcí mobilních frekvencí se začíná pomalu potápět. Virtuální inkoust na článcích o odstoupení PPF z aukce ještě nestačil zaschnout, a už je tu Telefónica se svou žalobou. Brání se proti některým podmínkám aukce, zejména zvýhodnění nového operátora.

Stávajícím operátorům se podmínky aukce příliš nezamlouvaly. Měli pocit, že ČTÚ až příliš zvýhodňuje nového operátora (zejména vyhrazením části frekvencí jen pro něj a uložením povinnosti národního roamingu současným hráčům), přičemž první pokus o aukci ukázal, že nový zájemce o frekvence (firma PPF) je dostatečně ekonomicky silný, takže žádné zvýhodnění nepotřebuje. O2 dokonce vyhrožovalo, že se obrátí na soud. A svůj slib nyní plní.

Žaloba přitom nemíří proti celé aukci. Míří proti těm ustanovením podmínek, které Telefónica považuje za diskriminační a nezákonné. Samotné podání žaloby přitom nijak neovlivní záměr společnosti Telefónica zúčastnit se aukce. O2 přitom argumentuje tím, že Český telekomunikační úřad odůvodňuje tato pravidla posílením konkurenčního prostředí na českém trhu telekomunikací. Přitom k nim neposkytl jakékoliv zdůvodnění, neprovedl předchozí analýzu relevantního trhu a nepodrobil nově vyhlášená pravidla aukce testu proporcionality. Podobný přístup vedl například v Maďarsku ke zpětnému zrušení výsledků obdobné aukce, neboť Nejvyšší soud dospěl k závěru, že vyhrazení spektra pro nový subjekt bylo protiprávní. Spektrum v nejlukrativnějším pásmu 800 MHz není exkluzivně vyhrazeno ani v sousedním Slovensku.

V rámci žaloby se pak Telefónica ohrazuje proti vyhrazení části spektra pro nového operátora, uložení povinnosti národního roamingu (což považuje za zasahování do práv stávajících operátorů) a uložením povinnosti velkoobchodní nabídky (vstup virtuálů, což je podle Telefóniky narušení hospodářské soutěže).

Zbytečnost vyhrazení spektra zdůvodňuje Telefónica ekonomickou silou PPF (ta se ale aukce nakonec neúčastní), národní roaming se operátorovi nelíbí, protože není podložen potřebnými analýzami trhu, a velkoobchodní nabídka podle Telefóniky nemusí být povinná, protože i bez zásahu ČTÚ vznikají virtuální operátoři jako houby po dešti.

Komentář Mobinfo.cz

Telefónica podala žalobu k Městskému soudu v Praze, který teď musí rozhodnout o dalším postupu. V každém případě se zahájení aukce výrazně komplikuje. Jak jsme již informovali, aukce se nebude účastnit společnost PPF, na kterou všichni spoléhali. O2 se sice účastnit chce, ale přitom aukci napadá. T-Mobile se zatím s podobným krokem nesvěřil a Vodafone vůbec neoznámil, zda se aukce zúčastní či nikoliv.

Český telekomunikační úřad chtěl stihnout aukci do konce letošního roku. Ve světle dnešních zpráv ale začínáme mít pochybnosti, zda to skutečně stihne.

Reklama