O2 vs. ČTÚ: zahlcení neplatiči

Reklama

O2 popichuje ČTÚ, že pomalu rozhoduje spory operátora s neplatiči. Zvažuje prý podání žaloby. ČTÚ se brání, že naopak spory rozhoduje mnohem rychleji než dříve a jejich celkový počet snižuje.

Operátor O2 rozeslal tiskovou zprávu, ve které žehrá na laxnost regulačního úřadu, pod nějž spadají některé spory se zákazníky, například s neplatiči. O2 poukazuje na to, že ČTÚ nestíhá vyřizovat spory v zákonné lhůtě, i když se vetšinou jedná o jednoduché případy, kdy zákazník dluží méně než deset tisíc korun a svůj dluh uznává. Kvůli nedodržení úředních postupů tak vzniká operátorovi (a nejspíš i dalším operátorům) škoda v řádu stovek milionů a zvažuje proto žalobu na stát.

Český telekomunikační úřad se ale brání. Je zahlcen ještě z dřívějšího zastaveného převodu této agendy na obecné soudy. Postupně se mu ale daří zátěž výrazně snižovat. V roce 2015 ČTÚ rozhodl 162 tisíc sporů o nezaplacené faktury, což je třikrát víc, než kolik nových návrhů od operátorů v loňském roce obdržel. K 1. lednu 2016 úřad eviduje předběžně 115 tisíc nerozhodnutých návrhů. O rok dříve to přitom bylo 277 tisíc sporů. Operátoři loni uplatnili 56 tisíc nových návrhů.

CTU_nerozhodnutespory

Zdaleka ne všechny případy jsou tzv. nesporné, kdy pohledávku v dané výši účastník nepopírá. Operátoři stále častěji protiprávně uplatňují smluvní pokuty a obdobná příslušenství pohledávek, u kterých ČTÚ musí zkoumat, zda a případně v jaké výši na ně podnikatel má nárok. V těchto případech ČTÚ chrání zákazníka před situací, kdy po něm operátor bezdůvodně vymáhá plnění, na které právo nemá.

ČTÚ rozhoduje nejen spory o nezaplacené částky (bez rozhodnutí ČTÚ nemůže operátor podat podnět k exekuci), ale také další účastnické spory, např. o námitkách proti způsobu vyřízení reklamace, a to jak ve službách elektronických komunikací, tak v poštovních službách.

Reklama