O2 vyplatí akcionářům takřka 13 miliard (finanční výsledky za rok 2011)

Reklama

Operátor O2 zveřejnil finanční výsledky za rok 2011. Za své mobilní služby utržil více než 26 miliard, průměrný zákazník utratí měsíčně více než 420 Kč. Zajímá vás, kolik O2 zaplatí svým majitelům? Toto a řadu dalších detailních informací najdete uvnitř článku.

Celkově za rok 2011 vydělal O2 52,388 miliard korun, což je o 5,7 % méně než v předchozím roce. Do této částky jsou zahrnuty mobilní i pevné sítě, kabelová televize a výnosy slovenské pobočky, která je české formálně podřízena.

Nás samozřejmě zajímají především výnosy mobilních služeb, přesto si dovolím ještě několik čísel pro srovnání. Pevné linky operátorovi vydělaly 22 miliardy, mobilní telefony 26 miliard. Ze slovenské pobočky pak získal 157,4 milionů eur.

Pokud se vám to všechno zdá příliš mnoho, vězte, že po odečtení všech nákladů, odpisů a amortizací činí čistý zisk O2 „pouhých“ 8,684 miliardy korun, tedy asi 17 % výnosů. Oproti roku 2010 je to cca o 30 % méně (záleží, zda do toho operátor započítá odloženou daňovou povinnost ve slovenské pobočce). Z poklesu O2 viní nucený pokles propojovacích poplatků a zvýšený konkurenční tlak v segmentu malých a středních firem.

Jinými slovy, snížený zisk operátora zavinil Český telekomunikační úřad, který mu snížil částky účtované jiným operátorům, a pak také firemní zákazníci, kteří si ve větší míře začali domlouvat individuální podmínky, zejména tedy ceny pohybující se ve výši zlomků ceníkových sazeb.

Jak jsou na tom mobily

Počet mobilních zákazníků vzrostl za rok 2011 o 2,1 % a ustálil se na hodnotě 4,942 milionu. Zajímavý je podíl zákazníků s měsíčním paušálem, těch operátor vykazuje 3,049 milionu; zbylých 1,893 milionu jsou logicky majitelé předplacených karet.

Toto dělení je důležité z hlediska množství zkonzumovaných služeb. Zatímco zákazníci s paušálem utratí každý měsíc průměrně (tzv. ukazatel ARPU) 577,90 Kč, lidé s předplacenkami pouhých 182,60 Kč. Průměrná měsíční útrata za datové služby pak činí 117,20 Kč. Průměrné ARPU všech zákazníků mírně kleslo na 423,70 Kč.

Celkově jsme v roce 2011 provolali v síti O2 8,956 miliard minut, tedy 24,5 milionu minut denně. Do tohoto součtu jsou zahrnuty veškeré odchozí i příchozí hovory v Česku a také odchozí hovory zákazníků O2 v roamingu. Průměrně to vychází na 151 minut měsíčně na každého zákazníka, pokud bychom tedy všichni telefonovali stejně.

Na základě výše uvedených výsledků rozhodla valná hromada, že akcionářům bude vyplacena dividenda v celkové výši 12,884 miliard korun. Pokud vám to nesedí s dosaženým ziskem 8,684 miliard korun za rok 2011, vězte, že operátor vyplácí i část zisku z předchozích let, který si schovával, pravděpodobně na horší časy.

Kromě toho sníží základní kapitál prostřednictvím snížení nominální hodnoty akcie ze 100 Kč na 87 Kč. Dividenda ve výši 40 Kč na akcii se tak skládá z 27 Kč ze zisku a 13 Kč získaných snížením základního kapitálu.

Reklama