O2 vyplatí dividendu a odkoupí akcie [finanční výsledky]

Reklama

O2 oznámilo finanční výsledky za třetí čtvrtletí. Stále nepřekročilo pětimilionovou hranici v počtu zákazníků, náramně si ale pochvaluje oddělení síťové infrastruktury.

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl ke konci září 2015 výše 4 910 tisíc. Smluvní služby využívá 3 248 tisíc zákazníků, v oblasti předplacených služeb došlo k meziročnímu poklesu o 6,2 % na 1 662 tisíc zákazníků. Průměrný měsíční výnos na zákazníka (ARPU) činil v prvních devíti měsících 287 Kč, ve třetím čtvrtletí ale stoupl na 293 Kč.

Podíl chytrých telefonů v síti O2 vzrostl ve třetím čtvrtletí na 46 %, skoro všechny nově prodané přístroje jsou „smart“ s LTE. Jasný prim v síti O2 hraje Android s podílem 75 %. Rozložení sil ostatních operačních systémů je následující: iOS – 10 %, Windows Phone – 7 %, Blackberry – 1 %.

Provozní výnosy v mobilním segmentu zaznamenaly v prvních třech čtvrtletích nárůst o 0,8 % na 14,344 mld. Kč. Provozní zisk (celé firmy včetně pevných linek, O2TV apod.) před odpisy EBITDA vzrostl meziročně o 29,7 % na 7,517 mld. Kč. EBITDA marže dosáhla solidní výše 27,1 %, meziročně o 6,3 procentního bodu více.

Akcionáři, t(ř)ěšte se

Představenstvo O2 hodlá navrhnout výplatu dividendy ve výši 90 % až 110 % čistého zisku. Aktuálně se předpokládá, že dividendový výnos akcií bude zhruba 7 %. O2 zároveň plánuje zadlužení společnosti na úrovni poměru čistého dluhu k provoznímu zisku EBITDA až do výše 1,5 násobku, což je stále pod úrovní obvyklou v telekomunikačním odvětví. Současné zadlužení společnosti O2 se pohybuje kolem 0,3 násobku čistého dluhu k provoznímu zisku EBITDA, což vede k neoptimální kapitálové struktuře.

Nad rámec výplaty řádné dividendy a jako alternativu k ní chce O2 od ledna 2016 pokračovat v odkupu vlastních akcií společnosti. Společnost by mohla nabývat vlastní akcie až do objemu 8 mld. Kč nebo do výše 10 % celkového počtu kmenových akcií.

Reklama