O2 vyúčtovalo náklady univerzální služby

Reklama

Operátor O2 poskytuje v Česku tzv. univerzální službu. Ta zahrnuje například provoz telefonních budek nebo slevy pro zdravotně znevýhodněné zákazníky. Náklady na tuto službu kompenzuje stát prostřednictvím ČTÚ.

A právě Český telekomunikační úřad teď dostal od O2 vyúčtování za rok 2019. Čisté náklady na poskytování dílčích služeb univerzální služby O2 vyčíslilo na 25 553 251,35 Kč. Poskytování slev zdravotně znevýhodněným osobám si pak O2 cení na 67 863 789,28 Kč. ČTÚ nyní důkladně prověří oprávněnost obou částek. Pokud neshledá žádné problémy, požadované prostředky operátorovi proplatí.

Budoucnost univerzální služby je přitom nejistá. Spolu s tím, jak se zlepšuje pokrytí i těch nejzapadlejších vísek mobilním signálem, se snižuje počet státem dotovaných veřejných telefonních automatů. Dnes už je najdete skutečně jen v hodně malých obcích, kam nedosvítí dostatečně kvalitní signál aspoň dvou operátorů. A do budoucna se uvažuje o úplném zrušení.

Stejně tak jsou ve hře slevy pro zdravotně znevýhodněné. Ostatní operátoři je totiž poskytují dobrovolně a bez dotací. Opakovaně proto poukazují na to, že je zbytečné, aby tyto služby stát nějak dotoval, když k jejich prosazení stačí příslovečná neviditelná ruka trhu.

Reklama