O2 začalo převádět nespotřebovaná data

Reklama

O2 začalo 25. října převádět nespotřebovaná data do dalšího zúčtovacího období. Týká se to ale jen těch dat, která si zákazník v průběhu měsíce dokoupí ke svému tarifu navíc.

Novinka se týká zákazníků s měsíčním paušálem. Ti si až dosud museli dobře naplánovat, kolik dat za měsíc spotřebují. Mohli si je sice kdykoliv dokoupit, pokud ale nový balíček nestihli vyčerpat, prostě o ně na konci zúčtovacího období přišli.

Počínaje 25. říjnem alespoň tato nepříjemnost odpadá. O2 začne data z dokupovaných balíčků (nikoliv z původního tarifu) převádět do dalšího měsíce. V tom pak budou zákazníci přednostně čerpat převedená data, teprve potom se dostanou ke slovu data příslušející k tarifu.

Příklad: Pokud tak máte tarif s 1 GB dat a dokoupíte si dalších 500 MB, ze kterých ale stihnete vyčerpat jen polovinu, budete mít další měsíc k čerpání nejprve převedených 250 MB a pak nových 1 GB.

Reklama