O2 začne přidělovat LTE podle kapacity

Reklama

Operátor O2 nabízí svůj Internet na doma nejen přes xDSL, ale pilotně také prostřednictvím LTE. To ale dostanete jen v případě, že vaše připojení nepřekročí kapacitu sítě.

O2 má k dispozici datové linky xDSL o rychlostech 20 Mb/s, 50 Mb/s a 80 Mb/s. Nejvyšší dostupná rychlost závisí jednak na tom, v které části republiky se nacházíte (jsou místa s lepší a místa s horší pevnou sítí), jednak pak na vzdálenosti vašeho bytu či firmy od nejbližší DSL ústředny (čím dále od ústředny, tím nižší rychlost). Výše zmíněnými linkami ale O2 dosáhne na 84 % domácností.

Dotáhnout dostatečně kvalitní „drát“ k těm zbylým 16 % by ale vyšlo příliš draho, tak se operátor pokouší obsloužit je pomocí LTE. Zákazníkovi může být jedno, jestli mu od modemu vede drát na ústřednu, nebo směřuje bezdrátová vlna na vysílač. Kombinací xDSL a LTE  dosáhne O2 na 99 % domácností.

V rámci tarifu Internet Optimal (499 Kč/měsíc, sleva 100 Kč/měsíc v případě využití tarifu Free) má zákazník neomezená data vázaná na konkrétní adresu. To platí jak pro technologii xDSL, tak pro zmíněné LTE. Díky tomu může O2 přidělovat LTE jen v případě, že v dané lokalitě není ještě kapacita sítě vyčerpaná.

Reklama