O2 získalo meziročně 36 tisíc nových zákazníků [finanční výsledky]

Reklama

O2 zveřejnilo finanční výsledky za první tři měsíce letošního roku. Vzrostl počet zákazníků, výnosy čistý zisk. Také další sledované ukazatele, jako je podíl chytrých telefonů nebo množství stažených dat, se vylepšily.

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 31. březnu 2017 výše 4,924 milionu, meziročně o 0,7 % více. Počet zákazníků smluvních služeb se zvýšil o 3,0 % na 3,372 milionu. Jejich podíl dosáhl 68,5 %, což představuje meziroční nárůst o 1,5 procentních bodů. Počet zákazníků předplacených služeb dosáhl výše 1,552 milionu.

Do kategorie chytrých telefonů spadá již 58 % aktuálně provozovaných přístrojů, 38 % navíc podporuje LTE. Potenciálních uživatelů této datové sítě (tedy lidí, kteří mají takto vybavený telefon a LTE SIM kartu) je 930 tisíc. Datový provoz (bez ohledu na síť) vzrostl meziročně o dvě třetiny, počet zákazníků využívajících internet v mobilu na 1,824 milionu, což je o 15 % více.

Celkově O2 vydělalo 9,224 miliardy korun, to je o 2,1 % více než ve stejném období loňského roku. Z toho 4,772 miliardy korun připadá na výnosy z mobilních služeb (meziroční nárůst v tomto případě 3,0 %). Po odečtení externích nákladů vykazuje O2 tv. EBITDA ve výši 2,533 miliardy korun, EBITDA marže (to, co zůstane operátorovi na zaplacení vlastních zaměstnanců a akcionářů) dosáhla hodnoty 27,5 %. Operátor také vykázal čistý zisk 1,286 miliardy korun při průměrné ´útratě zákazníka (ARPU) ve výši 288 Kč.

Valná hromada, která proběhla v květnu, schválila také účetní uzávěrku a výroční zprávu za rok 2016. Akcionáři dostanou nejen podíl na zisku (který za uvedený rok činil 5,394 miliardy korun), ale ještě 1,241 miliardy tzv. emisního ážia. Celkově tak akcionáři dostanou 6,515 miliardy korun. Vzhledem k aktuální ceně akcií tak činí dividenda 7% výnos.

Reklama