Od pátku platí nové podmínky smluv s operátory, zákazníci jásají

Reklama

Od 2. září začaly platit nová ustanovení Zákona o elektronických komunikacích, které zase trochu zvýhodní zákazníky vůči operátorům. Podívejte se na jejich přehled z pera ČTÚ.

Operátoři teď sice mají půl roku na to, aby své podmínky dali do souladu s novelou zákona, všechny níže uvedené věci ale platí už od 2. září. O co se tedy jedná?

Délka výpovědní lhůty nesmí překročit 30 dní. Až dosud si ji každý operátor mohl stanovit libovolně, nyní nesmí jít přes 30 dní.

Mění se podmínky automatického prodlužování smluv. Dosud docházelo po vypršení smlouvy na dobu určitou automaticky, dokud zákazník nesdělil, že o ni nemá zájem. Nově budě prolongace prodloužena jen v případě, že to naopak zákazník výslovně sdělí, jinak smlouva přejde ve smlouvu na dobu neurčitou.

Pokud operátor jednostranně mění smlouvu, je rovněž povinen vždy informovat účastníka o všech změnách těchto smluvních ustanoveních spolu s poučením, že zákazník má právo s návrhem změny nesouhlasit a ke dni účinnosti změny smlouvu bez jakýchkoliv sankcí ukončit. Nesplnění takové povinnosti je přestupkem, za který lze udělit nově pokutu až do výše 5 % čistého obratu operátora dosaženého za poslední ukončené účetní období.

Reklama