Od února bude přechod mezi operátory rychlejší

Reklama

Podle novely zákona o elektronických komunikací bude výpověď smlouvy trvat nejvíce deset dní. To ale neznamená, že se předčasně zbavíte závazku na dobu určitou.

Pokud doručíte operátorovi výpověď po konci letošního ledna, musí vaši smlouvu ukončit do deseti dnů, leda byste souhlasili s delší lhůtou. Až dosud přitom platil limit 30 dnů od doručení výpovědi. Operátoři v tomto smyslu musí změnit všeobecné podmínky, i pokud tak ale neučiní, platí lhůta podle zákona.

Pokud máte s operátorem uzavřenu smlouvu na dobu určitou (tedy se závazkem), bude vás operátor informovat 3-1 měsíc před ukončením úvazku. Vy pak musíte aktivně sdělit, že souhlasíte s prodloužením úvazku na další období, jinak přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou (a pravděpodobně proto s vyššími cenami). Informaci musíte dostat stejnou cestou, jakou dostáváte vyúčtování.

Zkrácení výpovědní lhůty neznamená, že se můžete vyvázat z úvazku. Všechna ostatní ustanovení smlouvy totiž platí, včetně různých smluvních pokut a doplatků.

Reklama