Operátoři chtějí sdílet sítě. Všichni a všechny

Reklama

Všichni tři síťoví operátoři, tedy O2, T-Mobile a Vodafone, uvažují o spojení a vzájemném sdílení svých sítí. Úvahy se týkají všech aktuálně provozovaných i budovaných sítí, nejen těch, které už různí operátoři mezi sebou sdílejí.

V současné době fungují na českém mobilním trhu v podstatě jen dvě dohody. T-Mobile a O2 provozují spolu sítě 3G a nedávno obě firmy podepsaly smlouvu o společném budování sítí LTE. Vodafone byl až dosud z podobných podniků vyloučen. Nyní ale operátoři informují, že připravují novou dohodu, tentokrát trojstrannou.

Jednání je ale na samém počátku. Aktuálně probíhá analýza, jestli je vůbec taková spolupráce možná a pro všechny strany výhodná. Zvažují se samozřejmě ekonomické přínosy i náklady, souvislost s již probíhajícími projekty i vlastními obchodními plány. Analýzu provede na podkladě dat a informací od jednotlivých operátorů externí poradce.

Po této analýze se každý z operátorů rozhodne, zda bude v projektu pokračovat. V takovém případě by byla zahájena obchodní jednání k dosažení dohody o finančních a právních podmínkách modelu společné spolupráce. Po dobu analýzy budou operátoři pokračovat ve svých dříve naplánovaných aktivitách v oblasti rozvoje sítí.

Reklama