Operátoři mají nepřehledné smlouvy, žádosti ČTÚ ignorují

Reklama

Znáte takové ty smlouvy, kdy většina podmínek je psaná malým písmem v poznámkách pod čarou? Tak přesně proti nim ČTÚ již několik měsíců bojuje. Operátoři jeho doporučení ignorují, brzy jim proto vylepšení smluv nařídí v rámci správních řízení.

Český telekomunikační úřad provádí analýzu smluv a smluvních podmínek českých mobilních operátorů již delší dobu. Není ani divu, že nalezl celou řadu nedostatků, které sepsal a doporučil mobilním operátorům, aby celou věc napravili. Jelikož se tak nestane, přistoupí k dalšímu kroku a podle možností daných zákonem nařídí operátorům příslušné úpravy v rámci správních řízení.

Co ČTÚ nejvíce vadí? Nepřehlednost smluv a odkazy na nějaké všeobecné obchodní podmínky či internetové stránky operátora. Zákazník tak v okamžiku podpisu smlouvy nemá všechny informace, které potřebuje, a nemůže se vyjadřovat k jednotlivým možnostem.

Všeobecné podmínky jsou navíc univerzální, musí pasovat na všechny možné případy. Často tak zákazník souhlasí s něčím, co v jeho případě není vůbec potřeba. Třeba s tím, aby si operátor mohl okopírovat jeho doklady. Občas se pak „někde na webu operátora“ skrývá ustanovení o automatickém prodloužení smlouvy apod. ČTÚ tedy chce, aby zákazník přesně věděl, co podepisuje, a mohl zaškrtnutím ANO/NE konkrétní věci odmítnout.

Reklama