Operátoři o Štědrém dnu

Reklama

Všichni operátoři hlásí, že na Štědrý den zákazníci využívali spíše datové přenosy než hlas a SMS. Nejčastěji jsme si přáli před obědem, u večeře naopak téměř nikdo mobil z kapsy nevytahuje.

T-Mobile

24. prosince 2018 Češi uskutečnili v síti T-Mobile 15 640 271 telefonátů, poslali 21 509 897 SMS a 565 193 MMS. Datový provoz se zvýšil oproti loňskému Štědrému dnu o 109 %. Lidé nejvíc datovali večer po nadílce, mezi 20. a 22. hodinou.

Češi si nejvíce volali během dopoledne, a sice mezi 9-12 hodinou – tedy ještě před tím, než začali finišovat s přípravou štědrovečerních oslav. Během Štědrého dne výrazně stoupl počet poslaný SMS a MMS oproti běžnému všednímu dnu, v případně SMS je to nárůst o 226 %, MMS o 468 %. Smršť přání skončila a provoz razantně poklesl mezi pátou a šestou večer.

O2

V pondělí 24. prosince spojila mobilní síť O2 13,2 milionu hovorů a přenesla více než 18 milionů SMS. Rekord opět padl v objemu přenesených dat. Síť O2 fungovala i během jednoho z nejvytíženějších dnů v roce bez problémů. Nejvíce si lidé prostřednictvím mobilů přáli ještě před svátečním obědem – nejvytíženější hodina byla mezi desátou a jedenáctou dopoledne, kdy síť O2 spojila 1,5 milionu hovorů a zpracovala téměř 1,8 milionu odeslaných SMS. Nejsledovanějším pořadem v O2 TV byla štědrovečerní pohádka České televize Kouzelník Žito.

Vodafone

Hlasový provoz oproti předchozím Vánocům mírně narostl o 2 % na 11 657 445 spojených hovorů. Nejvytíženější hodinou byla doba před obědem – 10.00-11.00. Přes službu VoLTE (Voice over LTE) bylo realizováno 15 % hovorů.

SMS provoz opět poklesl, a to asi o 13 %. Za celý den odeslali zákazníci Vodafonu 12 419 704 SMS, nejvíc pak v 10.57. Během letošního Štědrého dne vzrostlo využití datových služeb o 66 %. Nejvytíženější hodinou byl večer po pohádce – 21.00-22.00, kdy zákazníci Vodafonu přenesli 16,4 z celkových 250 TB dat.

Reklama