Operátoři předali loni policii 173 tisíc informací o svých zákaznících

Reklama

Operátoři v roce 2013 předali „oprávněným orgánům“ 173 tisíc lokalizačních a provozních informací o svých zákaznících. V tomto čísle nejsou zahrnuty odposlechy, které se bohužel neevidují. Operátoři tyto statistiky hlásí Českému telekomunikačnímu úřadu.

Operátoři musí hlásit ČTÚ, kolik dostali žádostí od oprávněných orgánů (tedy zejména Policie a soudů) , a v kolika případech vyhověli či naopak odmítli poskytnout informace. Podle Zákona o elektronických komunikacích musí všichni operátoři uchovávat informace o provozu ve své síti po dobu půl roku. Nemusíte mít strach, na ukládání všech hovorů a zpráv nemá žádný operátor kapacitu, archivované informace se omezují na časy zahájení a ukončení hovoru, volaná čísla, místa výskytu telefonu apod.

I tyto informace jsou ale samozřejmě citlivé, takže k nim nemá přístup jen tak někdo. Operátoři je mohou poskytnout jen orgánům činným v trestním řízení za splnění určitých podmínek. Počty kladně a záporně vyřízených žádostí shrnuje následující tabulka. Pokud vás zarazil meziroční nárůst mezi lety 2012 a 2013, vězte, že je to způsobeno rozhodnutím Ústavního soudu, který pro část roku 2012 zrušil příslušnou část Zákona o elektronických komunikacích.

Druh sítě 2013 2012
Vyhověno Odmítnuto Vyhověno Odmítnuto
Pevné sítě 19 730 597 22 477 1 104
Mobilní sítě 173 087 2 437 30 842 9 161

Reklama