Operátoři spojí frekvence: refarming umožní zrychlení internetu

Reklama

ČTÚ schválil refarming frekvencí v pásmu 1 800 MHz. Operátoři si prohodí přidělené bloky tak, aby je měli vedle sebe, a mohli poskytovat rychlejší datové připojení.

Z různých historických důvodů mají sice operátoři přidělené frekvenční bloky v pásmu 1 800 MHz, tyto bloky ale jsou jen zřídka kdy u sebe. Fragmentace pásma je vysoká, často jsou bloky rozsekány po pouhých 5 MHz, což brání operátorům v tom, aby nabízeli dostatečně rychlý mobilní internet.

Už při poslední aukci se proto operátoři zavázali, že provedou tzv. refarming. Vymění si vzájemně frekvence kus za kus tak, aby každý z nich mohl využívat širší souvislé pásmo. Operátoři se mezi sebou domluvili a ČTÚ jim vydal nová oprávnění k využívání nových frekvencí. Nyní dojde k technickému řešení celé záležitosti, kterou operátoři stihnou do konce června letošního roku.

„Jen díky refarmingu budeme moct využívat účelným způsobem dané spektrum a nabídnout koncovým zákazníkům rychlejší internet“, říká Lucie Pecháčková, tisková mluvčí O2, a dodává: „Nejedná se o technicky jednoduchý proces, protože jde o přeskupení kmitočtů třech mobilních operátorů do finálních ucelených bloků za podmínky, aby nedošlo k výpadku sítí a zároveň byl celý refarming proveden procesně správně.“ Právě O2 je fragmentací frekvencí postiženo nejvíce.

Reklama