Operátoři v roce 2018 spolupracovali s policií 332 000x

Reklama

Podle statistik ČTÚ poskytli operátoři v roce 2018 celkem 332 tisíc informací o provozu a lokalizaci svých zákazníků. To je asi o třetinu více než v předchozím roce.

Statistika zahrnuje každé jednotlivé žádosti policie nebo jiných oprávněných orgánů. Nejedná se tedy ani o počet telefonních čísel nebo o počet trestních kauz, které policie řešila. O jedno číslo totiž mohou žádat opakovaně, v některých žádostech zase může být uvedeno více telefonních čísel.

Operátoři jsou povinni uchovávat lokalizační a provozní informace po dobu šesti měsíců a na základě příslušných příkazů je předávat státním orgánům. Nejedná se o obsah hovorů nebo zpráv, ale o to, kde se konkrétní mobil nacházel, komu volal, jak dlouho hovor trval a tak dále.

Pro srovnání: v roce 2017 vyhověli operátoři 253 380 požadavkům, v roce 2018 toto číslo vzrostlo na 332 892 požadavků. Počet zamítnutých požadavků se pohybuje v obou letech okolo šesti tisíc. Žádosti týkající se pevných sítí dosáhly v roce 2018 hodnoty 6 818, což je přibližně stejné jako rok předtím. Nijak zvlášť se neproměnil ani počet žádostí týkajících se IP telefonie: 1 892.

Reklama