Operátoři zvládli reframing frekvencí

Reklama

Ve frekvencích mobilních sítí panoval donedávna pořádný nepořádek. ČTÚ je přiděloval postupně a napřeskáčku, operátoři budovali své sítě postupně… Výsledkem je rozsekání pásma na malé kousky, kterého se teď operátoři zbavili.

Proč je vlastně problém, když má operátor rozházené svoje frekvence po celé šířce pásma? Není schopen vytvořit jednolitý blok, v rámci kterého by pak nabídl vysokorychlostní datové připojení. O reframing, neboli vzájemnou výměnu frekvencí tak, aby měl každý operátor své neporušené pásmo, usilovali operátoři roky. Aktuální akce se připravovala od podzimu 2018 a proběhla 20.-22. dubna.

Na výměně konkrétních bloků se museli vzájemně domluvit všichni operátoři. Dohodu musel posvětit ČTÚ, který operátorům původní frekvence přidělil. Celá výměna bloků musela být pečlivě naplánována a koordinována, mimo jiné taky proto, aby se lidé kdykoliv mohli dovolat na integrovaný záchranný systém.

K vlastní realizaci vzájemného technického přeladění (výměně) jednotlivých rádiových kanálů došlo ve třech etapách. V noci na 21. dubna byly kmitočtové změny provedeny nejprve v síti O2 a Vodafone, a téže noci pak v rámci 2. etapy byly provedeny změny v sítích T-Mobile a Vodafone. V rámci 3. etapy pak byl proces dokončen v noci na 22. dubna změnami mezi sítěmi O2 a T-Mobile.

Po provedeném přeladění je aktuální stav držených kmitočtů v pásmu 900 MHz u dotčených operátorů následující: Vodafone 880,1-890,1 MHz a 925,1-935,1 MHz, T-Mobile 890,1-902,5 MHz a 935,1-947,5 MHz a O2 902,5-914,9 MHz a 947,5-959,9 MHz.

Reklama